Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả
19/04/2024 02:30 PM 47 Lượt xem

  I.Quy định chung

  1. Khách hàng có thể đổi hoặc trả thuốc đã mua tại hệ thống phân phối Multidex trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

  2. Miễn phí 100% đổi thuốc, áp dụng cho tất cả các loại thuốc và sản phẩm kinh doanh tại hệ thống phân phối thuốc Multidex.

  3. Hàng đổi, trả phải còn nguyên hạn sử dụng, đầy đủ hộp, giấy hướng dẫn sử dụng, nếu bị mất vỏ hộp sẽ tính phí vỏ hộp. 

  4. Các sản phẩm xuất hoá đơn tài chính khi trả hàng sẽ chịu phí thanh toán 10%.

  5. Khi trả hàng phải còn nguyên niêm phong. Hàng đặt lẻ theo yêu cầu khách hàng sẽ không được đổi trả.

   

  II. Quy định đổi trả hàng

   Nguyên nhân  Thời gian đổi trả   Sản phẩm được áp dụng  Tên tiêu chí  Phí khi trả hàng  Ghi chú
   1. Đổi trả do lỗi NSX  Trong vòng 7 ngày từ ngày xuất hóa đơn  Tất cả sản phẩm  - Sản phẩm lỗi NSX  Phí trả hàng: 0%  Theo giá trị trên hóa đơn sau giảm giá/ khuyến mãi
   2. Đổi trả theo nhu cầu khách hàng  Trong vòng 7 ngày từ ngày xuất hóa đơn  Tất cả sản phẩm

   -Sản phẩm còn nguyên, bao gồm

  + Chưa xé tem niêm phong hoặc chưa xé vỏ bọc ngoài hộp

   Miễn phí trả hàng

  Phí vỏ hộp: 5%

  -Áp dụng khi vỏ hộp bị móp/ rách

   Theo giá trị trên hóa đơn & sau giảm giá/ khuyến mãi. Phí vỏ hộp được áp dụng khi vỏ hộp móp/ rách

   - Sản phẩm đã mở hộp & chưa sử dụng, bao gồm:

  + Đã xé tem niêm phong, chưa mở nắp hộp

   Phí trả hàng: 10%  Theo giá trị trên hóa đơn& sau giảm giá/ khuyến mãi
   - Sản phẩm đã mở hộp & sử dụng:  Không nhận đổi trả hàng